Satış Sözleşmesi
MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
SATICI: Sevindik Medikal Adresi: Osmanağa Mah.Söğütlü Çeşme Cad. Karadur Sk. No:2 K:2 Tel: 0216
414 60 69
ALICI: Müşteri
MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.kadikoysexshop.com web sitesinden
elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede
satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin
Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında
Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa
konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu
mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön
bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme
hükümlerince kabul ve beyan eder. www.dermandan.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön
bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
MADDE 3 – SÖZLEŞME TARİHİ:
Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından sipariş tarihinde
imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.
MADDE 4 – MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:
Mal/hizmet, alıcının teslimini talep etmiş olduğu adresine teslim edilecektir.
MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:
Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların
teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını yada kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan
etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına
geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde
teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi
bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi
yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:
Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa
garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet,
alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul
etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on)
gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır.
Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir.
Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir.
Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden
olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli
onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından
karşılanacaktır.
MADDE 8 – SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:
Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli
www.kadikoysexshop.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu
sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
MADDE 9 – MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATİ:
Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen
fatura içeriğinde mevcuttur.
MADDE 10 – VADELİ FİYAT:
Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile
birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
MADDE 11 – FAİZ:
Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz.
Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.
MADDE 12 – PEŞİNAT TUTARI:
Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen
fatura içeriğinde mevcuttur.
MADDE 13 – ÖDEME PLANI:
Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi
geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin
ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince
belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
MADDE 14 – CAYMA HAKKI:
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren
7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının
müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. madde hükümleri
çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.vagifixinternetsatisi.com web sitesinde
yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3.
kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin
ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre
içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler
iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır.
MADDE 15 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen
mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve
programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, Çeşitli mediaların (Dvd,Cd v.b), bilgisayar ve
kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının
kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı
bulunmaktadır.
MADDE 16 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:
Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile
yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu
durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep
edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli
ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
MADDE 17 – YETKİLİ MAHKEME:
İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar
Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde İstanbul
Anadolu Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

Gizlilik ve Güvenlik
Gizli kargo ve paket
kadikoysexshop.com’dan yapılan tüm alışverişler, içerisinde ne olduğunu anlamanın mümkün olmadığı
gizli paketler içerisinde gönderilir. Paketler kargo firmasına kutu içinde verilir ve paket üzerinde herhangi
bir logo, marka ibaresi bulunmaz. Kargo firması ve yetkililer de dâhil, paket içerisinde ne taşındığını kimse
bilmez. Teslimat da aynı gizlilikte yapılır.
Fatura ve Ekstre’de gizlilik
kadikoysexshop.com’dan sipariş edeceğiniz ürünler faturanızda ‘Kişisel Bakım Ürünü’ ‘Hediyelik eşya’
veya ‘Giyim, aksesuar ürünü’ olarak gözükür. Kredi kartı ekstrenizde firma ismi medikal olarak gözükür.
Kadıköy Sex Shop ismi hiç bir yerde geçmez.
Müşteri gizliliği
kadikoysexshop.com kullanıcı bilgilerinin güvenliğine karşı maksimum hassasiyet gösterir.
kadikoysexshop.com ’da paylaşılan her türlü üyelik bilgisi, kişisel bilgi ve sipariş bilgisi gizlilik
prensiplerimiz altında korunmaktadır. Satın alınan ürünlerle ilgili yapılan hiç bir işlem, başka bir internet
kullanıcısı ya da üçüncü partiler tarafından görüntülenemez. kadikoysexshop.com çalışanları da dâhil
olmak üzere kimse paylaşılan bilgilere izinsiz ulaşamaz, görüntüleyemez. kadikoysexshop.com un hizmet
ve teknik destek almak amacıyla farklı kurumlarla çalışması durumunda bu firmaların da aynı gizlilik
prensiplerine uymaları sağlanır. kadikoysexshop.com sadece tabi olunan düzenleyici kurumlar ve/veya
yasama, yürütme organ ve mercileri ilgili bilgilerin açıklanmasını istediğinde, yalnızca gerekli yetkiler
çerçevesinde açıklar.
Güvenli Alışveriş
SSL Nedir?
SSL (Secure Sockets Layer), güvenli iletişim, e-ticaret ve tarama güvenliğini sağlamak için kullanılan bir
şifreleme protokolüdür. SSL bağlantıları varsayılan olarak 443 numaralı bağlantı noktasını kullanır ve
URL’ler ekranda “HTTPS://” ile başlar. Tarayıcılar, sarıasma kilit ve yeşil adres çubuğu üzerinden güvenli
bağlantıları göstermektedir.
Müşteri güvenliği
Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, şirketimiz, internet
altyapısında ve kullandığı sistemde maksimum güvenliği sağlamıştır. Web sitemizin içerdiği, üçüncü
şahıslara ait materyaller ve fotoğraflar haricinde kalan tüm bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları,
tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları şirketimizde saklıdır. Gizlilik politikamızda yer
alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve kadikoysexshop.com içinde link verilen
diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Realistikpensiler.com’dan link ile gidilecek diğer web sitelerinde, o
sitelere ait gizlilik ve güvence şartları geçerlidir.
kadikoysexshop.com’dan reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web
sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek
herhangi bir maddi/manevi zarar ve kayıplardan kadikoysexshop.com sorumlu değildir. Web sitemizde yer
alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, kadikoysexshop.com’a aittir. Web
sitemizin içerdiği üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları,
tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları şirketimizde saklıdır